Het laatste nieuws

[VIDEO] In derde termijn: Asta en Begroting 2020
Lees meer
Gemeenschapsaccommodaties in Beek, schenkt de politiek klare wijn?

Woensdag 30 oktober 2019 plaatst de Limburger weer een bericht over de Asta in Beek. Nadat de vorige maand in de raad een unanieme motie is aangenomen om een onderzoek te starten naar de toekomstmogelijkheden van de Asta volgt nu een bericht over de financiële kant van de zaak. Aan het beheer van het Asta

Lees meer
De Toekomst van het muziekonderwijs staat ter discussie

Toekomst van het muziekonderwijs nog steeds in discussie. Het lijkt wel een soap. Met steeds weer nieuwe ontwikkelingen zonder dat we een stap vooruit komen. En ondertussen staat het muziekonderwijs in Beek zwaar onder druk Wat is het geval? Enkele jaren terug is besloten dat Artamuse, de muziekscholen in de Westelijke Mijnstreek, onderdeel zou worden

Lees meer
In derde termijn: Gemeenschapshuizen, Rapport Jeugdzorg en Wooncongres

Wooncongres Beek Als eerste agendapunt werd er gesproken over het krediet voor het wooncongres. De aanleiding voor dit congres was al besproken en goedgekeurd in het debat over de Woonvisie eerder dit jaar. Nu werd en gevraagd om krediet voor de organisatie van dit congres. In de commissievergadering had Progressief Beek al aandacht gevraagd voor

Lees meer
In derde termijn: Kaderbrief / Meerjarenbegroting
Lees meer

Met het verder bezoeken van de website, geeft u toestemming tot het gebruik van cookies t.b.v. het funcioneren van de website.