Programmapunten

De gemeente en zijn burgers

“Wij vertrouwen je niet!” Dat is de rode draad van de manier waarop de overheden vaak de burgers zijn tegemoet getreden. ‘Alle burgers belazeren de zaak!’.  ‘Mensen zijn er op uit, om misbruik te maken’. De toepassing van onze sociale wetten is te vaak gebaseerd op wantrouwen. Het accent ligt meer op bezuinigen en het De gemeente en zijn burgers

Lees meer
Plaatsen om samen te zijn

Verenigingen zijn belangrijk om mensen met elkaar te verbinden: ze zijn het sociale fundament van een gemeenschap. Om elkaar te kunnen ontmoeten zijn ruimten nodig om samen te gebruiken. In sommige kernen, maar vooral in het centrumdorp Beek is het droevig gesteld met de ontmoetingsruimten. Veel bestaande ruimten zijn gesloten. En de accommodaties die er Plaatsen om samen te zijn

Lees meer
Inwoners moeten kunnen wonen

Iedereen heeft recht op een betaalbare woning in een veilige buurt. Diverse groepen mensen kunnen echter niet of nauwelijks aan woonruimte komen.  De gemeente zal zich moeten inspannen om daar verandering in te brengen.   Wat kan de gemeente doen en wat wil Progressief Beek dat de gemeente doet?   Als panden vrijkomen, mogen die Inwoners moeten kunnen wonen

Lees meer
Een mooie leefomgeving en natuur

Ook Beek moet het stellen met de enige planeet die wij hebben. Ook Beek heeft een rol in de gezamenlijke inspanning om de aarde te bewaren voor het nageslacht. Energietransitie en verminderen van de uitstoot van CO2 staan hierbij centraal en ook Beek zal daaraan zijn – bescheiden – bijdrage moeten leveren. Ook wij mogen Een mooie leefomgeving en natuur

Lees meer
Keutelbeek, redden wat te redden valt

Beek heeft een mooi plan: een open beek door het dorp en door het buitengebied. Dat plan combineert maatregelen tegen wateroverlast met scheiden van schoon en vuil water en verfraaiing van zowel het dorpsgezicht als de natuur in het buitengebied. Op de uitvoering valt wel wat af te dingen: te veel beton en veel te Keutelbeek, redden wat te redden valt

Lees meer
Redden van de planeet

Er wordt veel verwacht van mensen om de klimaatverandering tegen te gaan en om over te gaan op een fossielvrije energie. Soms moeten burgers hun vertrouwde manier van leven ingrijpend veranderen.  Zij hebben daarbij recht op goede ondersteuning, ook door de gemeente.   Progressief beek neemt de volgende concrete stappen:   Zonnepanelen op alle daken Redden van de planeet

Lees meer
O, dat vliegveld!

Geen onderwerp houdt in Beek de gemoederen zo wakker als het vliegveld. Veel inwoners ervaren de overlast in toenemende mate als onverdraaglijk. Anderen beklemtonen de belangrijke functie van MAA voor de werkgelegenheid en de welvaart. De meeste beslissingen over de toekomst van de luchthaven worden niet genomen in Beek, maar op provinciaal en landelijk niveau. O, dat vliegveld!

Lees meer
Wat gaat dat allemaal kosten?

Het huishoudboekje van de gemeente moet in orde zijn en blijven.  Dat betekent concreet:   Investeringen worden gedaan vanuit een sluitende begroting. De belasting op onroerend goed (WOZ) dient te dalen naar het Limburgs gemiddelde. Tarieven worden vastgesteld naar rato van het gebruik. Immers de gebruiker en de vervuiler betaalt.

Lees meer


Besluit

Er moet in Beek veel gebeuren en veel veranderen. Progressief Beek heeft in het bestuur van de gemeente zes jaar aan de kant gestaan. In die tijd is niet alles slecht gegaan, maar in veel opzichten kan en moet het ook beter.

Beste inwoner van Beek, geef Progressief Beek de kans om te laten zien dat het beter kan en beter moet.Het is TIJD VOOR VERANDERING

Met het verder bezoeken van de website, geeft u toestemming tot het gebruik van cookies t.b.v. het funcioneren van de website.